Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb - rodinné domy, bytové domy, občianske budovy, rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov

Služby

     Mojou hlavnou náplňou je navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, občianske budovy...). Každý projekt je individuálny a podmienky spolupráce ako aj rozsah prác sa dohodne vždy na základe Vašich požiadaviek.

Spolupráca zvyčajne prebieha nasledovne:

  • osobné stretnutie, kde si prejdeme Vaše požiadavky,
    predstavy, návrhy
  • individuálna cenová ponuka
  • zmluva o dielo
  • architektonická štúdia (ST)
  • vypracovanie projektu. Podľa požiadaviek a potreby, projektová dokumentácia môže obsahovať:
    • dokumentácia na územné konanie (UK)
    • projekt pre stavebné povolenie (PpSP)
    • projekt pre realizáciu stavby (PpRS)
    • dokumentácia skutkového zhotovenia stavby (DSZS)
  • vybavovanie povolení (stavebné povolenie)

Štandardný obsah projektovej dokumentácie:

  • Sprievodná správa
  • Situácia
  • Architektonicko-stavebné riešenie
  • Statické posúdenie stavby
  • Zdravotechnika
  • Vykurovanie (vzduchotechnika)
  • Elektroinštalácie
  • Tepelnotechnický posudok
  • Všetky potrebné prípojky (voda, kanál, elektro, plyn)

Cenová ponuka sa vypracuje vzhľadom k rozsahu vopred dohodnutých prác na projekte.