Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb - rodinné domy, bytové domy, občianske budovy, rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov

Služby

     Mojou hlavnou náplňou je navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, občianske budovy...). Každý projekt je individuálny a podmienky spolupráce ako aj rozsah prác sa dohodne vždy na základe Vašich požiadaviek.

Spolupráca zvyčajne prebieha nasledovne:

 • osobné stretnutie, kde si prejdeme Vaše požiadavky,
  predstavy, návrhy
 • individuálna cenová ponuka
 • zmluva o dielo
 • architektonická štúdia (ST)
 • vypracovanie projektu. Podľa požiadaviek a potreby, projektová dokumentácia môže obsahovať:
  • dokumentácia na územné konanie (UK)
  • projekt pre stavebné povolenie (PpSP)
  • projekt pre realizáciu stavby (PpRS)
  • dokumentácia skutkového zhotovenia stavby (DSZS)
 • vybavovanie povolení (stavebné povolenie)

Štandardný obsah projektovej dokumentácie:

 • Sprievodná správa
 • Situácia
 • Architektonicko-stavebné riešenie
 • Statické posúdenie stavby
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie (vzduchotechnika)
 • Elektroinštalácie
 • Tepelnotechnický posudok
 • Všetky potrebné prípojky (voda, kanál, elektro, plyn)

Cenová ponuka sa vypracuje vzhľadom k rozsahu vopred dohodnutých prác na projekte.